У комплексному лікуванні захворювань важливе місце посідають фізіотерапевтичні процедури. Вони показані, як правило, при всіх формах та ступенях захворювання на різних етапах лікування. Фізіотерапевтичні методи лікування широко застосовують на різних етапах діагностики захворювань, комплексної терапії, профілактики і реабілітації, для симптоматичного лікування. У відділенні працює лікар-фізіотерапевт Гонський Ігор Ярославович.

Фізіотерапевтичні послуги

Фізична реабілітація

Фізична реабілітація — система заходів, спрямованих на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах лікування і реабілітації, що забезпечують функціональне відновлення особи, виявляють і розвивають резервні і компенсаторні можливості організму шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення.

Мета фізичної реабілітації — відновлення працездатності чи пристосування до повноцінного виконання хворою людиною професійних та соціальних функцій. Завдання фізичної реабілітації:

 • мобілізація резервних сил організму;
 • активізація захисних і пристосувальних механізмів;
 • попередження ускладнень та рецидивів захворювання;
 • прискорення відновлення функції різних органів та систем;
 • скорочення термінів клінічного та функціонального відновлення;
 • тренування та загартування організму;
 • відновлення працездатності.

Фізична реабілітація включає:

 • лікувальну фізичну культуру,
 • лікувальний масаж,
 • фізіотерапію,
 • кінезотерапію,
 • консультування,
 • мануальну терапію,
 • рефлексотерапію,
 • фітотерапію,
 • природні фізичні чинники,
 • загартування.

Лікувальна фізична культура — метод лікування, що використовує засоби і принципи фізичної культури для лікування захворювань і ушкоджень, попередження їх загострень і ускладнень, відновлення здоров'я і працездатності хворих і інвалідів. Головним засобом лікувальної фізичної культури (ЛФК) є фізичні вправи.

ЛФК застосовують у таких формах — ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна гімнастика, самостійні заняття, лікувальна ходьба, теренкур, спортивні вправи та ігри, ерготерапія, кінезіотерапія.

Ерготерапія — (лат. ergon — праця, заняття, греч. therapeia — лікування). Трудова терапія. Максимально можливе відновлення (або набуття) втраченої після хвороби чи інвалідності здатності до самообслуговування.

Кінезіотерапія — відновлення хворої частини тіла лікувальними рухами. При захворюваннях опорно-рухового апарату.

Лікувальний масаж, застосовують для лікування різних захворювань і ушкоджень. Він є ефективним засобом функціональної терапії і тому використовується на всіх етапах медичної реабілітації хворих. Масаж призначають дорослим і дітям у комплексному відновному лікуванні захворювань серцево-судинної, дихальної і нервової систем, опорно-рухового апарату, внутрішніх органів, шкіри. Його застосовують після травм, у хірургії, гінекології, а також з метою профілактики.

Фізіотерапія, що у перекладі з грецької означає лікування природними чинниками, широко застосовується у комплексі засобів фізичної реабілітації при лікуванні різних захворювань та з метою профілактики. Розрізняють природні фізичні лікувальні чинники — сонце, повітря, клімат, вода (прісна, морська, мінеральна), лікувальні грязі (пелоїди) та преформовані (штучні), які одержують за допомогою спеціальних апаратів шляхом трансформування переважно електричної енергії у різні види і форми.

Реабілітолог обстежує пацієнтів з метою виявлення рухових дисфункцій та визначення рухового потенціалу, розробляють і виконують індивідуальний план фізичної реабілітації у співпраці з іншими спеціалістами та пацієнтом. Фізичний реабілітолог також проводить консультативну діяльність.

Клінічна діяльність охоплює втручання під час гострих станів, функціональне відновлення, підтримку досягнутих результатів, профілактику виникнення дисфункцій. Це можуть бути пацієнти, що перенесли інсульт, інфаркт Міокарда та травми різного походження.

Прийом на відділенні та виїзд на дім здійснює фізичний реабілітолог Лісічонок Костянтин Віталійович