Інтрагастральна рН метрія проводиться з допомогою мікропроцесорного АЦИДОГАСТРОМЕТРА (Ацидометра). Тонкий рН-метричний зонд вводиться через інструментальний канал ендоскопа і під контролем зору проводяться точкові заміри з відповідних ділянок шлунку, стравоходу та дванадцятипалої кишки.

В стандартних ситуаціях проводиться заміри в 2-3 пунктах. У випадку топографічної рН-метрії заміри  проводять з 9-15 пунктах. Показання ацидогастрометра зчитуються в момент дотику електрода  до слизової оболонки протягом  двох секунд, та зберігаються в памяті ацидогастрометра. Подальше опрацювання даних дослідження проводяться на персональному компютері

Показаннями для проведення рН-метрії є:

  • Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ)
  • Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки.
  • Всі форми хронічного гастриту та дуоденіту, диспепсії
  • Синдром Золлінгера-Еллісона
  • Стравохід Берретта
  • Індивідуальний підбір препаратів, що знижують секрецію,
  • Стану після резекції шлунка

При кислотозалежних захворюваннях шлунково тракту, інтрагастральна рН-метрія дозволяє виробити  адекватну  тактику лікування.  Особливо важлива рН-метрія у випадках  поєднаної патології  (кардіальної, бронхолегеневої, лорфарінгеальної) і коли стандартні схеми лікування не дають позитивного результату.

Підвищення кислотопродукції супроводжується розвитком так званих кислотозалежних захворювань: виразковій хворобі, рефлюкс-езофагіту, панкреатиту та ін.). Зниження кислотопродукції знаходиться в певному зв'язку з розвитком новоутворень шлунка, ферментопатіями, зміною мікрофлори шлунково-кишкового тракту і як наслідок цього - порушенням кишкового травлення